Zvolte si typ nemovitosti

Co je list vlastnictví?

Co je list vlastnictví?

List vlastnictví je veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí  konkrétního vlastníka, kterému náleží vlastnické právo k danému datu, katastrálnímu území, okrese a obci.
List vlastnictví, včetně razítka potvrzující originál, vydává Katastrální úřad a Czech point. Lze také získat jeho elektronickou listinu na webových stránkách katastrálního úřadu www.cuzk.cz, v takovém případě Vás vyjde jedna stránka listiny na 50,– Kč/stránka.

V listu vlastnictví naleznete hlavičku, ve které je uveden datum a čas, ke kterému je stav evidován a dále oddíly A až F.
Oddíl A a B obsahují informace o vlastníkovi, jeho adresu a rodné číslo, pokud je vlastníku více, tak uvádí i jejich podíly. Dále zde naleznete identifikaci nemovitosti včetně výměry pozemků a způsobu využití. V oddíle C jsou uvedena věcná práva zatěžující nemovitost, jako jsou věcná břemena, zástavy a exekuce, včetně jejich listin, na základě kterých byly zapsány.
Oddíl D je určen pro poznámky a jsou zde evidovány plomby a aktuálně běžící řízení. V oddíle F jsou nabývací tituly (kupní a darovací smlouvy, rozhodnutí soudu, dědická řízení atd.) V posledním oddíle F je uvedena BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka k parcelám.

Zpět na Aktuality

Hledáte partnera pro prodej nemovitosti?
Jste na správné adrese

Kontaktujte nás

Nabízíme individuální přístup ke každému klientovi, férové jednání a přehled na realitním trhu. Rádi Vás provedeme procesem prodeje Vaší nemovitosti či najdeme vhodného nájemníka dle Vašich představ a to s minimem starostí pro obě strany.Mám zájem o spolupráci